Anmäl dig här

19 September 16:00 - 20:00United Spaces

Välkommen till Tamro Insikt

Nu djupdyker vi i den rapport vi släppte i Almedalen  tillsammans med PwC, AbbVie, Roche Diagnostics och Apoteket AB – från sjukvård till hälsovård. En rapport som bland annat visar att patienter i allt högre utsträckning är beredda att själva övervaka sin hälsa och dela sin data med vårdgivare för att få en mer individanpassad vård. 

Samtidigt visar rapporten att många patienter anser att vården inte beaktar deras önskemål. Vad får det för konsekvenser? Vilka möjligheter öppnas? Och vilken roll kan Tamro axla ihop med läkemedelsindustrin för att bidra till en långsiktigt hållbar vård som patienter känner förtroende för och människor vill jobba i?

Dagen fortsätter med Anders Ekholm, framåttänkande patientföreträdare, som berättar om synen på patienters och närståendes roll för datainsamling. Maarten Sengers, Kansliråd, Regeringskansliet, Socialdepartementet, informerar och svarar på frågor om regeringens aktuella och tilltänkta myndighetsuppdrag.

Se hela agendan nedan.

Agenda

16.00      Introduktion
                 Vi hälsar alla välkomna till Tamro Insikt

16.05      Tamro intensifierar sin affärsutveckling
                 Lars Schenatz, vd för Tamro, berättar om planen framåt

16.10      Blue Ocean Sales + Tamro
                 Birgitta Strömberg, vd Blue Ocean Sales, visar på de
                 möjligheter som öppnar sig i och med samgåendet

16.20      Patienterna vill bidra – är vården redo?
                 Ina Caesar, PhD, PwC Sverige och Jesper Olsson,
                 med. dr, Tamro

17.00      Real World Data (RWD)
                 Anders Ekholm, patientföreträdare, om synen på patienters
                 och närståendes roll inom datainsamling

17.30      Nytt från Socialdepartementet 
                 Maarten Sengers, Kansliråd, Regeringskansliet, 
                 Socialdepartementet informerar och svarar på frågor 
                 om regeringens aktuella och tilltänkta myndighetsuppdrag. 

17.50      Vad gör Tamro åt saken?
                Johanna Lagergren, strategisk affärsutveckling, Tamro
                och Jesper Olsson, med. dr, Tamro. Hur vidgar Tamro sin
                oberoende roll för att tillvarata patienters och professioners
                behov av personcentrering och vårdeffektivisering?

18.00     Mingel
                Vi bjuder på spännande möten tillsammans med lättare
                förtäring

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

Organized by